OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Pań­stwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny oraz zgodnie z przepi­sami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych i niniejszym oświadczeniem. Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach są gromadzone dane osobowe (na przykład nazwisko, adres lub adresy e-mailowe), odbywa się to zawsze, o ile to możliwe, dobrowolnie. Te dane nie są przekazywane osobom trze­cim bez Państwa wyraźniej zgody. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przy ko­munikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może wykazywać luki w bezpieczeństwie. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

FORMULARZ KONATKOWY

Jeśli prześlą nam Państwo zapytania za pośrednictwem formularza kontak­towego, Państwa dane z formularza kontaktowego, w tym dane kontaktowe tam przez Państwa po­dane, zostaną u nas zapisane w celu rozpatrzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie udo­stępnimy tych danych bez Państwa zgody.

OŚWIADCZENIE O OCHRO­NIE DANYCH OSOBOWYCH DO KORZYSTANIA Z GOOGLE ANALYTICS

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje wytworzone przez cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics znajdziecie Państwo w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie Państwa oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku  nie będą mogli Państwo ewentualnie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych wytworzonych przez plik cookie oraz danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP), jak również ich przetwarzaniu przez Google, ściągając oraz instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sprzeciw wobec gromadzeniu danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który zapobiegnie gromadzeniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: wyłącz Google Analytics.

OŚWIADCZENIE O OCHRO­NIE DANYCH OSOBOWYCH DO KORZYSTANIA Z WTYCZEK FACEBOOK (PRZYCISK "LUBIĘ TO")

Na naszych stronach są zintegrowane wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca usługi Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebook rozpoznają Państwo po logo Facebook lub po przycisku ,,Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebook znajdą Państwo tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Jeśli odwiedzicie Państwo naszą stronę, nawiązane zostanie przez wtyczkę bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzyma przez to informacje, że odwiedziliście Państwo naszą stronę z Państwa adresem IP. Jeśli klikną Państwo przycisk ,,Lubię to”, podczas gdy jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie Facebook, mogą utworzyć Państwo link z treści naszych stron na Państwa profilu Facebook. Facebook może przez to przyporządkować odwiedziny naszych stron do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że my jako dostawcy stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych jak ich korzystania przez Facebook. Dalsze informacje na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych Facebook pod adresem http://de-de.facebook.com/policy.php. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook mógł przyporządkowywać odwiedziny naszych stron do Państwa konta na Facebooku, proszę wylogować się z Państwa konta na Facebooku.

INFORMAJCA, USUWANIE,  BLOKOWANIE

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych jak również prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie, jak również w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do nas w każdej chwili pod adresem podanym w Impressum.

Źródło: e-recht24.de