PAŃSTWA KORZYŚCI

INWESTYCJE, USŁUGI I KOMFORT

Ostatnie dwadzieścia lat GWG pokazały, że wspólnotowy model biznesowy Spółdzielni może być bardzo skuteczny również w budownictwie mieszkaniowym. Wygospodarowane zyski nie wpływają do kieszeń właścicieli lub akcjonariuszy, lecz są przeznaczane w interesie członków. Z powodu niezależności gospodarczej GWG jest w stanie szybko wyjść na przeciw dynamicznym zmianom społeczeństwa, jak na przykład rozwój demograficzny i zmieniające się potrzeby członków.

Jeśli znaleźli Państwo u nas odpowiednie mieszkanie, to nadszedł czas, aby poznać także wyraźne zalety Spółdzielni.

W przeciwieństwie do czysto komercyjnych lub prywatnych wynajmujących inwestujemy nasz kapitał całkowicie na korzyść Spółdzielni. Zyski nie wypływają, lecz są ponownie inwestowane. Nasz wysoki wskaźnik kapitału własnego umożliwa nam przez to ponadprzeciętne utrzymanie naszych obiektów mieszkalnych.

Nasze wyposażenie kapitałowe umożliwia nam ponadto ciągły rozwój odpłatnych, ale korzystnych ofert dla naszych członków : mieszkania dla gości, punkt spotkań dla członków, różnorodne usługi, ale także nasza coroczna wycieczka dla członków to tylko kilka przykładów.