HISTORIA

JESTEŚMY SILNI I ELASTYCZNI

Dzisiaj jest to nie dopomyślenia, ale w połowie XIX w. panowały na rynku mieszkaniowym często katastrofalne warunki. Szczególnie owiane złą sławą oraz znane są nieprawdopodobnie zawiłe podwórza Berlina ze swoimi przepełnionymi kamienicami. Rozwijająca się w ciągu kilku dziesięcioleci industralizacja Niemiec i związany z tym ogromny wzrost liczby ludności w miastach przemysłowych, doprowadziły do zapotrzebowania na przystępne i godziwe mieszkania dla wielu robotników, którzy zaczęli napływać do tych miast. Ten fenomen wraz ze swoimi następstwami m.in. tworzenie się slumsów był już znany z Anglii - tam industralizacja rozpoczęła się wcześniej. Tak narodziła się idea spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej.

 

Pierwsza Gubeńska Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana założona została w 1895 r. , a za ną wiele innych spółdzielni. Dzisiejsza GWG rozwinęła się na przestrzeni dziejów z połączenia wielu małych spółdzielni. Obecnie w Niemczech jest ponad 2000 spółdzielni budowlanych, które zarządzają ponad dwoma milionami mieszkań.