Organy

ORGANIZACJA DEMOKRATYCZNA

Spółdzielnie są zorganizowane podobnie jak inne przedsiębiorstwa gospodarcze. Co najmniej raz w roku odbywa się Zebranie Przedstawicieli, w którym podejmowane są decyzje odnośnie zasad polityki gospodarczej.

Przedstawiciele

Przedstawiciele są wybranymi członkami Spółdzielni, którzy dzięki honorowej współpracy bezpośrednio posiadają prawo głosu oraz prawo do współdecydowania .

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza ma za zadanie wspierać Zarząd w swoich działaniach, doradzać mu i sprawować nad nim nadzór. Reprezentuje on Spółdzielnie wobec Zarządu i informuje Przedstawicieli o jego działalności na corocznym Zebraniu Przedstawicieli. Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni składa się obecnie z następujących członków: Reinhard Mensch (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Steffi Jantschke, Syka Gollasch, Bernd Tornow, Bernd Hänsel und Horst Mischke.

Zarząd

Zarząd kieruje Spółdzielnią na własną odpowiedzialność i musi przestrzegać zasad pokrycia kosztów, gospodarności oraz wydajności Spółdzielni w ramach właściwego zarządzania. Zgodnie ze statutem reprezentuje on Spółdzielnię sądownie i pozasądownie. Zarząd ma obowiązek składać na żądanie Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności i spraw Spółdzielni, jak również udzielać informacji.

Członkami są: Thomas Gerstmeier i Christian Dinger