LICZBY & FAKTY

GWG Z INNEJ PERSPEKTYWY

Na dzień 31.12.2022 mieliśmy zasób 2.399 mieszkań, 34 lokali handlowych, 127 garaży i 563 miejsc parkingowych. Zasób ten znajduje się bez wyjątku - według starego gubeńskiego zwyczaju językowego -  w obszarach WK I do WK IV (WK= kompleks mieszkalny):

  • WK I   Gubener Dubrau
  • WK II  Obersprucke
  • WK III Stare Miasto Zachód
  • Stare Miasto Wschód/Centrum miasta
  • WK IV Reichenbacher Berg

Z rocznym bilansem z dnia 31.12.2022 mieliśmy 2.376 członków. Team GWG,  a więc kierownictwo oraz wszyscy na stałe zatrudnieni pracownicy, składa się z 23 osób.

W ogólnoniemieckim porównaniu GWG eG znajduje się powyżej średniej : nasze wyposażenie w kapitał własny jest dobre, a nasze wydatki na utrzymanie z ponad 20 €/ m² rocznie są w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami mieszkaniowymi ponadprzeciętne (przeciętna Berlin-Brandenburg  ~17,50 %). Dzięki naszemu wysokiemu poziomowi modernizacji nasi użytkownicy płacą od lat średnio niższe koszty eksploatacji i ogrzewania niż w porównaniu z całą Brandenburgią.