PYTANIA & ODPOWIEDZI NA TEMAT MIESZKANIA

Ogólne

Czy GWG dysponuje mieszkaniami z ograniczoną ilością barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych?

Oczywiście! W każdym obszarze mieszkalnym są dostępne mieszkania z ograniczoną ilością barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, częściowo z bezprogowymi prysznicami oraz windami. I nie tylko to. Bardzo ściśle współpracujemy z Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej Volkssolidarität, które oferuje wiele świadczeń dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto prowadzimy punkt spotkań dla członków, który również oferuje wsparcie w wielu sprawach życia codziennego oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Niektóre z naszych obiektów mieszkalnych dysponują windami. Proszę zwrócić się do nas w tej sprawie telefonicznie lub przez e-maila.

Czy mogę zabrać swojego psa?

Chętnie! Zwierzęta są cudownymi partnerami ludzi ważnymi dla dobrego samopoczucia. Oczywiście nie mogą Państwo stworzyć zoo w mieszkaniu, dlatego zwracamy uwagę na to, aby nasi właściciele zwierząt lokowali swoich ulubieńców stosownie do wymagań danego gatunku oraz zgodnie z ich potrzebami.  Jeśli chcą Państwo sprawić sobie zwierzę lub jako nowy najemca chcieliby się wprowadzić ze zwierzęciem domowym, oczekujemy, że zgłoszą Państwo nam swoje zamiary, tak abyśmy mogli udzielić zezwolenia. Oczywiście zawsze przestrzegane muszą być rozporządzenia z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego landu Brandenburg.

Czy mają Państwo również mieszkania z ogrodem lub przynależną działką?

Niektóre z naszych mieszkań posiadają ogród. Inne nasze obiekty mieszkalne otacza zazwyczaj jednak duża, wolna, zazieleniona przestrzeń. Jeśli szukają Państwo ogródka działkowego z daczą, to nie powinno to być w Guben żadnym problemem. Oferta jest obszerna i często o wiele tańsza niż w innych miastach.

Jestem obywatelem polskim. Czy mogę zostać członkiem Państwa Spółdzielni?

Dzień Dobry! Oczywiście, że mogą Państwo zostać naszym członkiem. Nie mówimy wprawdzie tak dobrze po polsku, jak Państwo po niemiecku, ale z przyjemnością zapraszamy Państwa na spotkanie zapoznawcze oraz zwiedzenie mieszkania.

Jeżeli coś wymaga naprawy, do kogo mam się wtedy zwrócić?

Jeśli chodzi o naprawy, to nasi dozorcy są zawsze pierwszymi osobami do kontaktu. Jeśli planują Państwo przebudowy, to proszę skontaktować się z nami, ponieważ wymagają one zgody. Nasza spółka córka, BIS GmbH wykonuje dla nas szereg usług rzemieślniczych, w tym na przykład wszystko co jest związane z elektryką lub instalacją, ale także prace malarskie oraz wykładanie podłóg.

W internecie znajdą Państwo BIS pod adresem www.bis-gmbh-guben.de i telefonicznie pod numerem 03561 52034.

SPÓŁDZIELNIA

Jak zostanę członkiem ...

To jest prostsze, niż Państwo myśleli. Z uwagi na ochronę wspólnoty sprawdzamy najpierw wiarygodność płatniczą, po której następuje przyjęcie. Po pierwsze wypełniają Państwo formularz informacyjny, który mogą Państwo pobrać opcjonalnie tutaj lub wypełnić z naszą pomocą w biurze. Jednocześnie płacą Państwo wpisowe w wysokości 40,- Euro i nabywają co najmniej jeden udział w Spółdzielni w wysokości 155,- Euro. Ile ostatecznie potrzebują Państwo udziałów, zależy od danego mieszkania, do którego chcieliby się Państwo wprowadzić.

… i jakie mam wtedy prawa?

Jako członek korzystają Państwo u nas z dożywotniego prawa do zamieszkania, chyba że dojdzie z Państwa strony przykładowo do poważnego naruszenia statutu. Poza tym dysponują Państwo oczywiście prawem głosu w decyzjach dotyczących składu Zebrania Przedstawicieli, dzięki któremu mogą Państwo aktywnie wpływać na rozwój Spółdzielni.

Czy to prawda, że mogę otrzymać wsparcie państwa?

Tak, to prawda! W ramach pierwszego nabycia udziałów państwo oferuje obecnie wsparcie finansowe w postaci premii mieszkaniowej. Jednakże jest to uzależnione od spełnienia kilku warunków, tak np. istnieje pewna granica dochodów.

Jeśli zostanę u Państwa członkiem,  to czy wtedy należeć będzie do mnie kiedyś mieszkanie, do którego się wprowadzę?

Nie. Państwa członkowstwo odnosi się do Spółdzielni, a więc naszego przedsiębiorstwa budowlano-mieszkaniowego ze wszystkimi dodatkami.

Co się stanie z moimi pieniędzmi? - Otrzymam wszystko z powrotem, jak się wyprowadzę?

Jak się Państwo wyprowadzą, wypłacimy Państwu Pańskie udziały po zakończeniu roku obrotowego oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Są Państwo u nas zatem w dobrych rękach. Państwa pięniądze wpływają w zasadzie do kapitału własnego Spółdzielni. Finansujemy nimi remonty, przebudowy, budowy i wiele innych rzeczy. Nasza Rada Nadzorcza i Zebranie Przedstawicieli dokładnie zwracają na to uwagę, by przestrzegany był statut Spółdzielni.

Jaka jest różnica pomiędzy Spółdzielnią, a innymi wynajmującymi?

Ze względu na zasady spółdzielcze, które odnoszą się głównie do dobra wpólnoty, spółdzielnie mieszkaniowo-budowalne mają z reguły większe pola działania i możliwości zaspokajania potrzeb swoich członków. Podstawowymi zasadami spółdzielni są samopomoc, samorządność oraz odpowiedzialność osobista. Spółdzielnia składa się ze swoich członków i jest bardzo demokratyczną forma przedsiębiorstwa. Celem Spółdzielni jest przede wszystkim wspieranie członków zapewniając im dobre, bezpieczne oraz społecznie odpowiedzialne zaopatrzenie w mieszkanie. W tym celu zasoby mieszkaniowe są dostosowywane i zarządzane zgodnie z potrzebami członków. GWG umożliwia swoim członkom bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa planowania przestrzennego i finansowego. Ponadto w przeciwieństwie do innych wynajmujących na wolnym rynku możemy inwestować w sposób ciągły i reagować szybko na zmiany dzięki naszemu ponadprzeciętnemu udziałowi kapitału własnego. Na koniec oferujemy tak zwane (częściowo płatne) usługi o wartości dodanej, jak np. punkt spotkań dla członków, mieszkania dla gości, wycieczki dla członków i wiele więcej

Statut

Tutaj znajdą Pańswto nasz statut jako PDF.

MIESZKANIE & WYNAJEM

Jak wyliczane są udziały, które potrzebuję dla danego mieszkania?

Wysokość pojedyńczego udziału wynosi 155,- Euro. Podział udziałów w stosunku do wielkości mieszkania znajdą Państwo w naszym statucie w załączniku do § 17 ust. 2. Oto trzy przykłady : dla mieszkania 1-pokojowego poniżej 40 m² potrzebują Państwo trzech udziałów, dla mieszkania 2 -pokojowego sześć udziałów, a dla mieszkania 4-pokojowego osiem udziałów.

Czy muszę liczyć się z czasem oczekiwania?

Z reguły możemy Państwu niezwłocznie zaoferować wybór mieszkań. Jeżeli mieszkanie jest wolne, przygotowujemy je w porozumieniu z Państwem. Czasami mogą Państwo współdecydować na przykład przy kolorze ścian lub także przy wyborze wykładziny podłogowej. Jeżeli mieszkanie jest wolne i nabyli Państwo wszystkie konieczne udziały, mogą się Państwo wprowadzić.

Prowadzę działalność gospodarczą i szukam odpowiednich pomieszczeń. Czy mogę zostać najemcą także nie będąc członkiem Spółdzielni?

Tak, to jest możliwe. Dysponujemy zasobem odpowiednich pomieszczeń i możemy ewentualnie ,,zmienić przeznaczenie’’ także mieszkania pierwotnego. Członkostwo w Spółdzielni jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy chcą Państwo wprowadzić się do mieszkania.

Chce złożyć wypowiedzenie. - Na co muszę zwrócić uwagę?

Jeśli chcą Państwo złożyć wypowiedzenie, podlegają Państwo - również jako członek Spółdzielni - przepisom niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), w którym uregulowane jest szczegółowo niemieckie prawo najmu wraz z jego terminami. Jeśli nie chcą Państwo opuścić Spółdzielnię, lecz przeprowadzić się do innego mieszkania z zasobów GWG, Państwa uprzednio opłacone udziały pozostaną w GWG i zostaną odpowiednio zaliczone na poczet nowego mieszkania. Jednak, jeśli chcą Państwo poza wypowiedzeniem swojego mieszkania, także wypowiedzieć swoje członkostwo w Spółdzielni, z czym związany jest zwrot udziałów, to należy przestrzegać dodatkowo przepisów niemieckiej ustawy o spółdzielniach (GenG). Zgodnie z postanowieniami statutu GWG muszą Państwo złożyc wypowiedzenie do 30 czerwca danego roku obrotowego. Przy tym warto wiedzieć: zwrot Państwa udziałów może być wdrożony dopiero po zamknięciu bilansu rocznego Spółdzielni, które następuje po Państwa wypowiedzeniu. Następnie szybko wypłacimy Państwa udziały

Moja partnerka chciałaby się wprowadzić do mojego mieszkania - na co musimy zwrócić uwagę?

To jest bardzo proste! Pana partnerka jest u nas mile widziana, także nie zostając członkiem. Jednak ze względu na ustawę meldunkową musi Pan nas poinformować, kto i od kiedy się do Pana wprowadzi.